Kozmetik ürünleri satan bir firma olarak veya bireysel olarak kozmetik analizler yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Laboratuvarımızda hangi kozmetik ürün analizlerini yaptığımızı sitemizden inceleyebilir, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Analiz yaptırmadan önce sizin için konuyu biraz detaylandıralım.

kozmetik analizler

Eski zamanlardan günümüze ulaşan en önemli konulardan biri de bitkisel yağların tedavi amaçlı kullanımı, parfüm kokuları elde edilmesi gibi dematolojik alanlardır. Kimyasal birçok alanlarda elde edilen esanslar ve bunlara bağlı hoş kokularla beraber doğu dünyasında harika kokular elde etmek mümkünken, günümüz şartlarında da cilt bakım kremlerinden tutun da birçok işlevi yüksek krem türlerinin de üretimi bu sayede yapıldığı biliniyor. Eski çağlardan günümüze sağlığın, güzelliğin en uygun koşullarda, insan sağlığına olumlu etki etmesi için kozmetik alanı önemli bir alandır.

Kozmetik ürün hakkında üretim süreciyle alakalı olarak test ve analizleri her zaman önem seviyesinde yüksek tutmak önemlidir. Kozmetik ürünlerinin amacı, insanların cilt sağlığına olumsuz etki etmeden temizleme, nemlendirme ve besleme süreçlerinin tamamında hoş koku yaratarak, koruyan ve temiz görünmesini sağlayan önemli aşamalardır.

2005 yılından bu yana uygulanan Kozmetik Kanunu ile birlikte, piyasaya çıkartılan istenen bir kozmetik ürünün güvenli ve kaliteli olduğunun bilgisine ulaşmak için, ürünlerin seri üretim ve piyasaya ulaştırılmadan önce gerekli bildirimlerin yapılması, denetimlerin yapılması noktasında kozmetik ürünlerde denetlenmesini esas almaktadır. Buna bağlı olarak da kozmetik ürünlerle ilgili olarak seri üretim aşamasına geçilmeden önce, analiz çalışmalarında insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olup olmadığı test edilerek denetime tabi tutulması istenir.

Kozmetik Testleri Nedir ve Neleri İçerir?

Birçok açıdan önemli olan kozmetik ürünlerin test ve analizleri konusunda hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler, TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar yönetim esasları standartlarına uygunluk aranmalıdır. Laboratuvarların yeterlilik ve genel şartlara dair standartları uygunluğu akredite olan laboratuvarlarda test ve kozmetik analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi istenir.

Kozmetik ürünlerle ilişkili kozmetik testlerde koruyucu etkinlik testleri, fiziksel kimyasal analizler ve kozmetik ürünlerdeki mikroorganizmalar koruyucu etkisi gibi birçok araştırma, test süreçleri kapsamaktadır.

 

Kozmetik analiz laboratuvarı ile birlikte çalışıldığında birbirinden farklı amaçlarla üretilmiş kozmetik ürünlerin analizleri yapılmaktadır. Buna bağlı kalarak da duyusal, fiziksel analizler ve kimyasal analizler başta olmak üzere detaylı bir analiz süreci bulunmaktadır.

Kimyasal analizler kendi içerisinde şu kategorilere ayrılmaktadır:

  •   Ağır metal analizleri
  •   İçermez testleri ve iddia testleri
  •   Dermatolojik testler
  •   Mikrobiyolojik analizler 

Bu ve birçok detaylı kozmetik analizleriyle ilgili testler doğrudan kozmetik analiz laboratuvarlarında hizmet vermektedir.

Kozmetik Ürünlerde Test Neden Önemlidir? 

Kozmetik ürünlerle ilgili yapılan testlerin önemi her zaman yüksektir. Bunun tek ve en önemli sebebi, insan cildi üzerinde kullanılan ve etkili olduğu öne sürülen bu ürünlerde, insanların cildinde gerçekten güvenli ve kararlı bir uygulama olup olmadığının kontrolüdür. Cilde temas eden bu kozmetik ürünlerin, cilt üzerinde oluşturduğu reaksiyonların neler olduğu test ve analiz sonuçlarıyla açıklanabilir.

İnsan cildi üzerinde alerjik ya da tahriş edici şekilde reaksiyonlar göstermeden önce, bu ürünlerin doğru kullanım esas alınmak üzere kozmetik ürünler olarak uygun kullanıma hazırlanması için testler ve analizlerinin yapılması önemlidir.

Kozmetik ürünlerinin tamamında mikroorganizma bulaşıcı riski bulunur. Bu nedenle uygun koruma olmaması, doğru analiz ve testlerin yapılmaması halinde hem mantar hem de bakteri üremesi mümkün olan ürünlerdir. Cilt ve cilt altı dokularda infekte edebilirler. Bu sebepten ötürü, yapılacak tüm kozmetik ürünlerinde doğru bir şekilde test ve analizlerinin yapılması, en doğru çalışmalarının öne sürülmesi önemli aşamalardan biridir. 

Kozmetik Ürün Testleri Nerede Yaptırılmalıdır?

Fiziksel, kimyasal ya da duyusal analizler olarak tüm test ve analizlerin yapılabileceği laboratuvarlar, önemli birkaç kuralı içerisinde barındırır. Birçok ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olması gereken bu laboratuvarlar, içeriğinde barındırdığı bu belgeler sayesinde sonuçların daha başarılı ve yüksek %lik oranlarıyla doğru olması beklenir.

Bu analizlerin ve testlerin yapılacağı kuruluşların TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için geçerli bir akredite olmuş olması gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmuş olan laboratuvarlar tarafından faaliyetler alınması gerektiği gibi, iyi bir test ve analiz aynı zamanda sağlanabilir olacaktır.

Analiz ve testlerin yapıldığı laboratuvarlarda, laboratuvarların olabildiğince güçlü teknoloji ve ürün ile donatılmış olması, en doğru test cihazlarıyla beraber kabul görülecek nitelikte olması gerekmektedir. Kaliteli ve güvenilir olan, hızlı ve buna bağlı şekilde eğitimli personelleriyle güçlü kadrosuna sahip bir firma tarafından alacağınız destek sayesinde hizmetleri görebilirsiniz.