Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 50 ml
Analiz Yöntemi: AOCS Cc 10a-25(*) / AOCS Cc 10b-25(*)
Ürün Grubu: Kozmetikler
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Var
Açıklamalar

(*) olanlarda akreditasyon mevcut

Sıvı olan maddelerin miktarı farklı olsa da yoğunluğu aynı olabilir. Maddelerin özkütlesi, maddenin kütlesinin hacmine olan oranını ifade eder. Bir maddenin birim hacmindeki kütlesi ise yoğunluğunu belirler. Örneğin, bir santimetreküp miktarında iki maddeyi ele alalım. Aynı oranda olan suyun yoğunluğu 1 gramdır. Ancak bu miktarda demirin yoğunluğu 7.8 gramdır.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bağıl yoğunluk tayini ya da analizi çalışmalarıyla herhangi bir maddenin yoğunluğunun ne olduğu, suyun yoğunluğuna oranıyla birlikte belirlenebilir. Bu testi tüm maddeler için uygulamak mümkündür. Özellikle gıdaların yoğunluğunun bu yolla belirlenmesi çok büyük önem taşır. Çünkü ayırma işlemleri için bağıl yoğunluk oranı bilgisine ihtiyaç duyuluyor.

Hem yoğunluk hem de bağıl yoğunluk bilgisini elde etmek için laboratuvarlarda ilgili test işlemleri yapılabilir. İlgili testi hem yerli hem de yabancı kuruluşların yayınladığı standartlarda gerçekleştirebilmek için uzman bir ekibe ve tam donanımlı bir laboratuvar ortamına olan ihtiyacı doğurur. Bu nedenle herhangi bir fiziksel ortamda yoğunluk ya da bağıl yoğunluk testi yapılamaz.

Son teknoloji ile donatılmış olan laboratuvarımızda yoğunluk ve bağıl yoğunluk tayini çalışmaları yapılabilmektedir.