İletişim

SANİTER, Sağlık Bakanlığı  2015/6 nolu belge numarası ile  “YÜZME HAVUZU SUYU NUMUNE ALMA VE YÜZME HAVUZ SUYU ANALİZ YAPMA” konusunda yetkilendirilmiş laboratuvardır.

Dezenfeksiyon, havuzlarda önemli düzeyde koruma ve kontrol sağlamakla birlikte, dezenfeksiyonun sürekliliğinin sağlanamaması, havuz bakımının iyi yapılamaması, hastalıkların bulaşma riskini artırmaktadır. Bu nedenle havuz suyu analizlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Havuz suyu numuneleri,  konusunda uzman ekibimiz tarafından firmanızdan alınıp tarafımızca uygun şartlarda laboratuvara getirilmekte ve ivedilikle analiz edilerek raporları çıkar çıkmaz müşteriye ulaştırılmakta ve Sağlık Bakanlığı sistemine kaydı yapılmaktadır.