Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 1 lt
Analiz Yöntemi: Aşağıda bilgiler yer alıyor
Ürün Grubu: Açıklamalar kısmında mevcut
Akreditasyon/Standart Bilgisi: (*) olanlarda akreditasyon mevcut
Açıklamalar
Analizler Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları
pH Tayini* havuz suyu SM 4500 H+ B
Bulanıklık Tayini* havuz suyu SM 2130 B
Sıcaklık Tayini* havuz suyu SM 2550 B
Alkalinite Tayini* havuz suyu SM 2320 B
Alüminyum (Al) Tayini* havuz suyu SM 3120 B
Bakır (Cu) Tayini* havuz suyu SM 3120 B
Amonyak / Amonyum Azotu Tayini* havuz suyu SM 4500 NH3 F
Biguanid Tayini* havuz suyu İşletme İçi Metot
(VB.K. 115)
Hidrojen Peroksit Tayini* havuz suyu DIN 38490-15
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini* havuz suyu SM 4500 NO2- B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini* havuz suyu EPA 352.1
Renk Tayini* havuz suyu SM 2120 C
Bağlı Klor (Cl) Tayini* havuz suyu SM 4500-Cl F
Serbest Klor (Cl) / Bağlı Klor (Cl)Tayini* havuz suyu SM 4500-Cl F
Siyanürik Asit Tayini* havuz suyu İşletme İçi Metot
(VB.K.151)