Çevremizde gözle göremediğimiz çok sayıda canlı vardır. Bu canlılar genellikle mikroorganizma olarak isimlendirilir. Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan bu canlılar insan sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Bu nedenle bu canlıların hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 

Legionella bakterisi de bu tarz bir bakteri olup, insanlar için zararlı bir canlıdır. Doğada görülen 40 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden yaklaşık 20 tanesi insan için tehlikelidir. Zararlı bakteriler insanlarda çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Lejyoner hastalığı olarak da bilinen bu hastalık sıcak su ortamlarında daha fazla görülmektedir.

Bu zararlı bakterilerin en iyi üreme ortamı su ortamlarıdır. Yapay su sistemleri Legionella üremesi için genellikle üreme için daha elverişlidir. Aynı zamanda doğal su sistemleri de üreme için elverişlidir. Bu bakteriler doğal bir şekilde göl, akarsu, termal sular, çamurlar içerisinde bulunurlar. 

Doğal yaşam alanları bu şekilde olup, bu ortamlar aynı zamanda üremeleri için de en uygun ortamı oluşturmaktadır. Bu tarz bakteriler genellikle sıcak ortamları severler ve ortalama olarak 25 derece ile 45 derece arasındaki sıcaklıklarda spa havuzları gibi alanlarda daha yoğun bulunurlar. Daha sıcak ortamlar yaşamaları için pek uygun değildir. 60 c nin üzerinde görülmezler.

Legionella Bakterileri Ve İnsan Sağlığına Etkileri

Legionella bakterisi insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır. Çeşitli ortamlardan insan vücuduna geçen bu bakteriler üst solunum yolları hastalıklarına neden olurlar. Bulaşma şekli olarak su damlacıklarının havada asılı kalması ile birlikte damlacık yolu ile bulaşırlar. Nefes alıp verirken havadaki damlacıkları da ciğerlere çekerek bu bakterilerin insan vücuduna yerleşmesi gerçekleşmiş olur. 

Çeşitli kronik hastalıkları olan hastalarda, sigara kullanan kişilerde, yaşlılarda bulaşma süreci daha hızlıdır. Vücut direnci az olan hastalar daha riskli olarak düşünülmektedir. Bu tür hastalarda zarar görme süreçleri daha yüksektir. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olmasında fayda vardır.

Legionella Bakterileri Nerelerde Bulunur?

Özellikle jakuzilerde ya da termal tesislerde sıcak su kaynaklarının bulunduğu ortamlarda bu zararlı canlılara rastlamak mümkündür. Klima ve havalandırma sistemleri ile bulaşma süreci hızlanmaktadır. Klima ve iklimlendirme sistemlerinde daha çok rastlanmaktadır.  Bunun yanı sıra soğutma kulelerinde ısı değişiminin yüksek olduğu yerler olup burada da üreyebilmektedirler.

Legionella bakterileri genellikle sulu ortamlarda üremeye müsaittir.  Süs havuzlarında, fıskiyelerde, çeşitli sulama sistemlerinde, bahçe sulama sistemlerinde, klima ve iklimlendirme cihazlarında, sıcak ve soğuk su sistemlerin içerisinde yoğun olarak bulunmaktadır. 

Genellikle sıcak sularda üremeleri artmaktadır ve bu tür yerlerde bulaşma ihtimali daha yüksektir. Yine su tankları legionella üremesi için uygundur. Bunun dışında duş başlıkları da bakteri üremesi için uygun ortamlardır.

Legionella bakterileri için legionella analizi önemlidir. Çeşitli firmalar bu tür analizleri gerçekleştirerek daha hijyenik ve insan sağlığına zarar vermeyen ortamlara katkı sunarlar. Firmamız rutin kontroller ile bu tarz bakterilerin üremesini engellemektedir. Laboratuvarımızda legionella tespiti ve legionella risk değerlendirme analizleri gerçekleştirilmektedir. ISO 17020 ve ISO 17025 belgeli çalışmalarımız ile hizmet veriyoruz.