Piyasadaki birçok ürünün tüketici ile sağlıklı buluşmasını sağlamak için üretim aşamalarından her birinin güçlü olması gerekmektedir. Başta kozmetik ürünleri ve gıda ürünleri olmak üzere hammaddenin ilk çıkış noktasından paketlenmesine kadar yapılan her türlü işlemler hakkında birçok test ve analizlerle ile her türlü bilgi göler önüne serilir.

Üretim esnasında kullanılan ekipman ve makineler üzerinde yapılan test ve analizler ürünlerin tüketiciye gelene kadar ulaştığı kişilere başta hijyen olmak üzere her türlü ürün güvenliği hakkında ürün testleri bilgi verirler.  Ürünler hakkında bu kadar geniş çaplı bilgiler için tek bir test değil birden fazla test ve analiz gereklidir.

Ürünlerin sektörüne, kullandıkları hammadde ve katkı maddeleri başta olmak üzere birçok alanda analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz analizler şunlardır:

Ekipman Swap Analizi E.coli Aerobik Mezofilik Bakteri Küf – Maya analizi: Kozmetik üretim alanında faaliyet gösteren firmaların talep ettiği analiz türüdür. Firmalar ürettikleri ürünlerinden numuneler sunarak ürünlerini analiz ettirebilirler.

E.Coli analizlerimiz ISO 14698-1/2 analiz yöntemine uygun olarak yapılarak 3-5 iş günü içinde teslim edilir.

Yüzey Kontrolleri (Hijyen Testleri) Salmonella Spp. : Gıda ile temas eden her türlü yüzeyin analiz edilmesidir. Saklanma aşamasından paketlenme aşamasına kadar gıdaların temas ettikleri her türlü yüzey hakkında bilgi sunan analizlerdir.

Aerobik Mezofilik Bakteri (37°C) Analizi: Üründen 20-50 gr arasında bir numune alınarak CCFRA Method 1.1.1 Analiz yöntemi kullanılarak bütün gıda ürünleri ve çevresel elemanlar hakkında bilgi veren analizdir. Bu analizin süresi 3 gündür.

Toplam Kaliform Bakteri Analizi: Kaliform bakteriler laktozdan 48 saat içinde gaz üreyen bakterilerdir. Gıdaların ve suların sağlık durumunu gösteren kaliform bakterilerin toplam sayısını belirten analizdir.

Enterobacteriaceae Analizleri: Enterobacteriaceae başta Salmonella ve Escherichia coli olmak üzere birçok hastalık etkenini kapsayan çok geniş bir bakteri ailesidir. Bu analiz sayesinde üründe enterobacteriaceae var mı, varsa ne kadar var gibi sorulara cevap verilir.  Bu analiz türü hem ürüne hem de ürünle temasta bulunan yüzeyler üstünde yapılır. Analizimizin süresi 1-3 gündür.

Yüzey Kontrolleri (Hijyen Testleri) Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı: Hijyen kontrolü amacıyla yapılan bir analizdir. Yüzeylerden kaynaklanacak olası tehditler bu analiz sayesinde önlenebilir. Ürünün temas ettiği yüzeylerin ürünün genel güvenliğinin, yüzeyin güçlü ve zayıf yönlerinin incelendiği analizdir.

Yüzey Kontrolleri (Hijyen Testleri) Enterobacterıaceae Sayımı: Gıdaların temas ettiği yüzeylerde enterobacterıaceae bakteri ailesine ait bakterilerin sayımını gösterir. ISO 21528-2 ISO 18593 analiz yöntemine göre yaptığımız bu analizin süresi 1-3 gündür.

Yüzey Kontrolleri (Hijyen Testleri) Salmonella Spp. : Enterobacteriaceae bakteri familyasına ait olan  Salmonella çubuk şekilli bir bakteridir.

Bu bakteri Salmonella typhi  (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) olmak üzere sadece insanlar üzerinde sağlık bozulmalarına neden olabilir. Neden olduğu en büyük belirti enterik ateştir. Ayrıca zaman zaman salgınlara da neden olabilen bir bakteridir.

Bünyesinde Salmonella taşıyan iyi pişirilmemiş, et, yumurta, süt ve süt ürünlerinden insan vücuduna geçebilir. Ayrıca çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezlerde Salmonella bakterisi taşıyabilirler.

Yüzey Kontrolleri (Hijyen Testleri) Listeria Monocytogenes: Özellikle yüksek riskli bireylerdeki gıda zehirlenmelerinde %20-%30 arasında ölümcül olabilecek bir patojenik bakteri olan Listeria Monocytogenes bakterilerinin gıdanın temas ettiği yüzeylerdeki analizidir.

Personel Swap Analizi E.coli Staphylococcus Aureus Küf – Maya : Kozmetik üretim personelinin el temizliğini kapsayan analizdir. Staphylococcus aureus ve Escherichia coli bakteriyel enfeksiyona neden olurlar. Bu yüzden personelin el temizliğinin de hijyen açısından güvenli seviyede olması gerekir. Bu hijyeni sağlamak için yapılan analizdir. ISO 14698-1/2 Analiz yöntemin kullanıldığı bu analiz hizmetimizin süresi 3-5 gündür.

Clostridium Perfringens: Özellikle pişirme işlemi tabii tutulan gıdaların pişmesi için gerekli şartların sağlanmadığı, yeteri kadar pişmediği, yeteri kadar soğumadığı ya da tekrar ısıtma esnasında gerektiği kadar ısınmadığı durumlarda ortaya çıkan Clostridium Perfringens bakterisinin analizidir.

Bu testler sayesinde ürünlerin hijyen durumu, güçlü yönleri gibi yanları bilinir ve olası tehditler önlenmiş olur. Ürün denetimlerinin en önemli unsuru olan bu analizleri akrediteye sahip laboratuvarımızda güvenle yaptırabilirsiniz.