Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 75 ₺
Fiyatı: 60 ₺
Fiyatı: 145 ₺
Fiyatı: 70 ₺
Fiyatı: 150 ₺
Fiyatı: 140 ₺
Fiyatı: 60 ₺
Fiyatı: 70 ₺
Fiyatı: 40 ₺
Fiyatı: 40 ₺
Fiyatı: 40 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 60 ₺
Fiyatı: 60 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 60 ₺
Fiyatı: 135 ₺
Fiyatı: 132 ₺
Fiyatı: 50 ₺
Fiyatı: 60 ₺

Temiz su kaynaklarının günümüz koşullarında her geçen gün değişen ekolojik dengelerle beraber bulabilmek zorlaşmaktadır. Bu zorluk altında insan yaşamı için en önemli maddelerden biri olan temiz su kaynağı bulma konusunda güvenilir ve temizliğin ön sayfada olduğu şekilde su bulma çabası önem kazanmaktadır. Su analizleri ile hem yüzey hem de yeraltı suyu bulma analizleri yapılarak su temizliğinin kontrol edilmesi süreci işlenmektedir. 

Su analizi genel olarak yüzey sularında ve yeraltı sularında yapılmaktadır. Burada doğal kaynak suları çıkartılırken testlerle dikkat edilen şey, karbonat ve bikarbonat iyonlarının çözülenmiş olup olmadığıdır. Doğal sularda da alglerin üremesi ile ilgili olarak karbonat ve hidroksit alkalinitesi yüksek olmasından kaynaklıdır. Hele ki yüzey suyunda alglerin bulunması, karbondioksiti alıp suyun pH değerini yükseltmesi görevi görmesiyle sonuçlanır. Su analizlerinde de sularda bulunan alkalite belirleme için pH ölçümü yapılarak su analizleri sağlanmaktadır.

Kullanılan suların kullanım alanlarına göre su analizleri günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Sularda klorür fazlalığı, suyun kullanıldığı alanda hem tadı değiştirir hem de aşındırma sorunlarını da beraberinde getirebilir. Çamaşır, bulaşık makinelerinde yıkanan tüm eşyalar, şofben çalışma sisteminin tamamen bozulması ve zarar görmesinde önemli etkendir. Yer altı sularını ve nehir suyu gibi dağlardan gelen su kaynaklarını incelediğimizde, klorür yoğunluğu buralardaki sularda daha azdır. Klorür miktarı olması, suda mineral içeriğini arttırmakla ilgilidir.

Deniz suyunda klorür yüksek olup, sodyum klorür ile ilişkisi vardır. Doğal sulara bakıldığında ise bu klorür miktarının 5 mg/l seviyelerinde maksimum gözlemlendiği söylenebilir. Denizlerde ise yüksektir. Genel olarak bunun nedeni sodyum klorürdür. Doğal sularda klorür miktarı en fazla 5 mg/l seviyesindedir. Fazla miktarda klorür içeren sular şebeke sistemlerine ve metalik borulara zarar vermektedir. Yüzey sularının kirlilik kontrolleri belirlenirken klorür tayini önemli bir parametredir. Buna bağlı olarak da su markalarının günümüzde daha yoğun şekilde yer altı suyu kullanarak temiz su çıkarmak istedikleri bir durum söz konusudur.

İçme suyu için su markası sağlamış olduğu deniz ve yer altı sularından kaynaklarıyla alakalı su numunesini alarak en doğru tekniklerle su analizi yapılmakta ve su raporu çıkartılmaktadır. Nehir, göl ya da yer altı sularında numune alınarak yapılan analizlerde mikro kirleticiler kontrol edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olan laboratuvarların doğrudan yapabildiği bu su analizi ile ilgili sizde ülkemizde geçerli raporlara sahip olabilirsiniz.

Su Analizi Ne İşe Yarar?

Su analizleri olarak laboratuvarlarda genel olarak yapılabilen birçok analiz çeşidi bulunmaktadır. Görünüş, tat ve koku testleri, su kalitesi testi, pH testleri ve bulanıklık gibi birbirinden farklı çok sayıda testler ve analizler yapılarak, suyun içeriğindeki tüm karbonat, suda bulunan alkalite seviyesi, klorür ve sülfatlar bulunmaktadır. Bunlarla birlikte içme suyu ve kullanma suyu olarak birbirlerinden ayrılan suların da kalitelerine göre laboratuvarlarda özel olarak analizler yapılmaktadır. 

İçme ve kullanma suyu olarak birbirinden farklı suların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla birçok çeşitlilikte test ve analizler bulunmaktadır. Bu ölçümlerin yapıldığı laboratuvarlarda doğru kontrol hizmetleri sağlandığında nitelikli ve kaliteli içme sularının ayrıştırılması, bazı markalar tarafından ambalajlanarak son kullanıcıya satışa çıkartılmasında da önemli rol oynamaktadır. 

Suyun kullanım alanlarından biri olan deniz, havuz suyu alanlarında da kontroller çok önemlidir. İnsanların tamamen vücuduna temas eden suların temizliğiyle ilgili olarak fiziki ve kimyasal analizler, havuz suyu ve deniz suyu analizi gibi çok çeşitli testler de yapılmaktadır. Bu test ve analizlerin sonucunda yetkin şekilde izin verilmekte ve su raporu hazırlanmaktadır. 

Yetkin personelleriyle birlikte su markalarının düzenli olarak yaptıkları su analizi sayesinde temiz ve içilebilir suyun ambalajlı su haline getirilerek sunulması önemli süreçlerdendir. Bu konuda yasal düzenlemelerin yer aldığı yerli ve yabancı kuruluşların standartlarına uygun şekilde su analizi önemli bir süreçtir.

Su analizi noktasında yasal düzenlemeye sahip, yetkin standartlara uygun şekilde analiz süreci ilerleten markalarla beraber çalışabilirsiniz. Suda bulunan tat ve koku problemlerinin yarattığı birçok karmaşıklığı önlemek için su kaynaklarında numuneler alınarak yapılan testlerle en iyi çalışmaya siz de izin verebilirsiniz. Tüm su analizleriyle beraber su ile ilgili açılacak tesis için tüm test ve muayene ile birlikte izinlerinizi de almış olabileceksiniz.