Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 100 ml
Analiz Yöntemi: SM 4500-H+B(*)
Ürün Grubu: Proses Suları
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Var
Açıklamalar

Hadi gelin PH Tayini konusunu biraz daha yakından inceleyelim.

PH Nedir?

PH, sulu bir çözeltinin özelliklerini ifade eden birimlerden biridir ve çözeltideki hidrojen- h iyonlarının konsantrasyonunu temsil eder. Su kalitesi anketleri ve gıda kalite kontrolü için de kullanılan çok önemli bir üründür. PH değeri genellikle 1 ila 14 arasındadır, pH 7 nötrdür, düşük pH asidiktir ve daha yüksek pH baziktir (veya alkalindir).

PH Tayininin Önemi

Tüm şehirlerde içme suyu kalitesinin analizi ve kontrolü, suyun arıtma tesisine girip konutlara kadar uzandığı anda günlük olarak yapılmalıdır. Evlerde, kreşlerde, okullarda, hastanelerde, endüstrilerdeki koleksiyonlar yoluyla, içme suyundaki pH analizi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiklerine uygun olmalıdır.

İçme suyundaki ve atık sulardaki pH analizi, nüfus, tarım ve endüstri için önemlidir. Hem endüstri hem de insan tüketimi için su kalitesi gereklilikleri standartları vardır. Sudaki bileşenler, konsantrasyonları ve diğer parametreler, suyun kalitesini korumak için yapılması gereken arıtmayı doğrudan etkiler. Bu nedenle, su analizi endüstriler ve insan tüketimi için hayatidir.

PH ölçümü, ortamda H+ hidrojen iyonlarının ve OH- hidroksit iyonlarının varlığı hakkında doğrudan bilgi verir. H+ iyonları asidikliği gösterirken, OH- iyonları ise bazik bir çözelti olduğunu gösterir. Ayrıca çözünmüş maddeye ve su sıcaklığına bağlıdır ve aynı maddeyi çözerken bile, çözündürme yönteminin sıvının asidik veya alkali olmasına bağlı olarak farklılık gösterdiği birçok durum vardır.

Çözünmüş madde ayrışırken ve sıvıda reaksiyona girerken pH da an be an dalgalanır. Bu şekilde pH sabit değildir ve reaksiyonu gözlemlerken son derece önemli bir indekstir, bu nedenle amaca göre sık ölçümler yapmak önemlidir.

Gıdaların asitliği ve alkalinitesi, gıdanın kendisinin pH'ı ile değil, vücut tarafından emildiği pH ile belirlenir. Daha spesifik olarak, vücuttaki yiyecekleri sindirdikten sonra kalan bileşenler olan minerallerin pH'ını belirler. Diğer bir deyişle, limon söz konusu olduğunda, limonun kendisi asidiktir, ancak vücutta sindirilip emildiğinde alkali hale gelir, bu nedenle alkali bir gıda olarak sınıflandırılır. Asitlik gösteren mineraller arasında klor, fosfor ve kükürt bulunur ve et, balık, yumurta, şeker ve tahıllar asidik gıdalardır.

Ek olarak, alkalinite gösteren mineraller arasında sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum vb. Bulunur ve sebzeler, meyveler, deniz yosunu, mantarlar ve soya fasulyesi alkali gıdalardır. İdeal olarak, her iki yiyecek arasında iyi bir dengeye sahip olmanız gereklidir, ancak modern yaşam daha fazla asitli yiyecekler tüketme eğilimindedir, bu nedenle, yiyecekler ve takviyelerle eksik olma eğiliminde olan alkali mineralleri takviye etmek önemlidir.

Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, maddenin ph 7 değerine sahip olmak üzere nötre yakındır. Sağlıklı bir vücut için uygun ve dengede bir pH değeri önemlidir. Asit ve bazların her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Tıp dünyasında, pH'ın bu aralıktan daha düşük olduğu (asitliğe yaklaşan) bir duruma asidoz denir ve pH'ın daha yüksek olduğu (bazlığa yaklaşan) bir duruma alkaloz denir.

Normalde, pH'ı sabit tutmak için kandaki madde miktarını düzenleriz. Akciğer fonksiyonunu yansıtan karbondioksit (CO2) ve böbrek fonksiyonunu yansıtan bikarbonat iyonu (HCO3⁻) insan kanındaki pH üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Karbondioksit arttığında veya bikarbonat iyonu azaldığında, pH asidik olma eğilimindedir ve tersine, karbondioksit azaldığında veya bikarbonat iyonu arttığında, pH bazik olduğunu gösterir. Eğimli pH'ı eski haline getirmek için bir hareket de vardır (buna "telafi" denir).