İletişim
Fiyatı: 200 ₺
Fiyatı: 270 ₺
Fiyatı: 270 ₺
Fiyatı: 320 ₺
Fiyatı: 270 ₺
Fiyatı: 270 ₺

Medikal ürünler ile ilaçların içerisinde yer alan hammaddelerinin kalite ve güvenilirlik düzeyinin sağlanması için ürünün ve bünyesinde barınan hammaddelerin üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar yönetim esaslarına,ulusal ve uluslararası kabul görmüş  Amerikan Farmakopesi (USP), Avrupa Farmakopesi (EP), İngiliz Farmakopesi (BP) ve ISO metodlarına göre mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel test ve analizlerini gerçekleştirmekteyiz.

Medikal analizler arasında yer alan bioburden testi, sterilite testi, etilen oksit kalıntı testi, temizlik validasyon testi (deterjan kalıntı testi, yağ gres kalıntı testi) ve sızdırmazlık testi, akredite olarak gerçekleştirilmektedir. Saniter, bünyesinde barındırdığı tüm analizleri uluslararası standartlara uygun olarak yapmakta ve raporlar halinde sunmaktadır. Aynı zamanda medikal ürünlerin üretildiği temiz odalarda mikrobiyolojik hava ölçümü, personel el ve ekipman yüzeylerinden alınan numunelerin analizleri Türkak akredite olarak raporlanmaktadır.