MADDE.1. TARAFLAR

1.1 SATICI

Satıcı Şirket : Saniter Gıda – Çevre Bilimi Gözetim Ve Mühendislik Hiz. Tur. Tic. A.Ş.
Adres : Yenisahra mahallesi Fatih cad. No18:/20 Ataşehir /İstanbul
Telefon : 0216 470 81 48
E-posta : satis@saniter.com.tr

1.2 TÜKETİCİ

Ad - Soyad :…………………………….
Adres : …………………………..
Telefon : ……………………
E-posta : ………………….@.................

MADDE.2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın TÜKETİCİ'ye ait http://www.analizistek.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini oluşturduğu aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen analiz hizmeti satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE.3. Hizmet

İşbu Sözleşme ile satışa konu olan Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler TÜKETİCİ tarafından onaylanmıştır.

Hizmet :
Yapılacak Analiz :
Adedi :

Satış Fiyatı :          (KDV dahil)
Fatura Adresi :

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

Madde.4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. TÜKETİCİ, SATICI 'ya ait olan http://www.analizistek.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu hizmetin söz konusu internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti yurtiçi gönderilerde ücretsiz olup, yurtdışı gönderilerde TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün/hizmet, TÜKETİCİ'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin TÜKETİCİ'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ürünün/hizmetin tesliminden sonra TÜKETİCİ'ya ait kredi kartının TÜKETİCİ'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri TÜKETİCİ'ya aittir.

4.6. Sözleşme konusu ürün/hizmete ilişkin ödemenin TÜKETİCİ tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, TÜKETİCİ ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/hizmetin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, TÜKETİCİ’ya aittir. TÜKETİCİ, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. TÜKETİCİ tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde TÜKETİCİ’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın http://www.analizistek.com saniter@saniter.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen salgın hastalık, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti 30 günlük kanuni süre içerisinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde şayet SATICI,  sözleşmeye konu hizmetin ifasına başlamış ise TÜKETİCİ’nin siparişin iptalini isteme hakkı bulunmayacaktır.

4.10. TÜKETİCİ, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün/hizmetin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/hizmetin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/hizmetin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca TÜKETİCİ’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, TÜKETİCİ dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürünleri/hizmeti iş bu sözleşmede yer alan TÜKETİCİ tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.11. TÜKETİCİ ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin ve e-posta adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. SATICI’nın, TÜKETİCİ tarafından kayıt, bilgilendirme, üyelik formu ile belirttiği ve/veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanun uyarınca kendisine gerekli ön bilgilendirme yapıldığı ve bu hususlara ilişkin işbu sözleşmeye konu web sitesindeki ilgili formları kabul ederek açık rıza verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

4.13. SATICI’ya ait işbu sözleşmeye konu internet sitesi üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir sorumluluk niteliği taşımamaktadır. 

4.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE.5. CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ve sözleşme konusu ürün/hizmetin analizine başlanmamış olması şartı ile satın alınma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve analizin henüz başlamamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, şayet TÜKETİCİ tarafından analizi istenen numune SATICI’ya gönderilmiş ise (analizine başlanmamış olması şartıyla) kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere bu numune SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye iade edilir. Cayma talebinin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ'ye iade edilir. Bankalardan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE.6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİNİN ONAYI İLE HİZMETİN İFASINA BAŞLANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİ, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar ve yurt dışına gönderilen (teslimat adresi yurt dışında olan) mallar için cayma hakkı kullanılamaz.  

MADDE.7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz.

7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE.8. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI:                                                                               TÜKETİCİ:

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ

GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK  HİZ.TUR.TİC.A.Ş.

Tarih:                                                                                   Tarih: