Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 500 ml
Analiz Yöntemi: Aşağıda bilgiler yer alıyor
Ürün Grubu: Açıklamalar kısmında mevcut
Akreditasyon/Standart Bilgisi: (*) olanlarda akreditasyon mevcut
Açıklamalar
Analizler Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları
Toplam Koloni Sayımı (*) Havuz suyu ISO 6222
Toplam Koliform Bakteri (*) Havuz suyu TS EN ISO 9308-1
E. Coli (*) Havuz suyu TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa (*) Havuz suyu SM 9213 E