Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 50 ml
Analiz Yöntemi: ISO 2271
Ürün Grubu: Deterjan ve Kişisel Temizlik Ürünleri
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Var
Açıklamalar

Temizlik hayatın her alanında dikkat edilmesi gereken bir kavram. Mekânların temizliği dışında kullanılan her ürünün; örneğin mutfak malzemeleri, kıyafetler gibi malzemeler temizlenmek zorundadır. Temizlik için kullanılan anahtar malzeme deterjandır ve deterjanların temizliği sağlaması için kullanılan birtakım maddeler vardır.

Yüzey aktif madde olarak geçen bu maddeler, suyun yüzey gerilimini düşürür ve temizliğin yapılması için gereken ıslanmayı sağlar. Bir kimyasal bileşik olan yüzey aktif madde suda veya sulu çözeltide çözündüğünde, yüzey gerilimini azaltan, gerilimin değerini etkileyen maddedir. 

Deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin biyolojik olarak parçalanması, sadece suyun değil, temizliğin yapıldığı sıvı maddenin yüzeyini ve gerilimi de etkiler. Deterjanlarda olmazsa temizliğin sağlanamayacağı bu maddeler çözündüğünde, anyonik, katyonik iyonik olmayan ve amfoterik olmak üzere 4 kategoriye ayrılır.

Katyonik iyonlar dezenfeksiyon alanında kullanılan temizleyicilerde kullanılırken, amfoterik aktif maddeler hem anyon hem katyon aktif maddeleri içerdiğinden çoğu alanda kullanılabilirler. İyonik olmayan aktif maddeler su sertliğinden etkilenmediklerinden, kireçli ve düşük sıcaklıktaki sularda bile iyi temizlik yapar. 

Anyonik Aktif Madde Tayini

Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin anyonik kısmı, sıcak suda daha iyi parçalanır. Bu nedenle sıcak suda daha iyi leke çıkarıcı işlevi görür. Deterjanlarda en yaygın kullanılan yüzey aktif madde olarak bilinen anyonik aktif maddeler, suda çözündüğünde eksi yüklü iyon oluşturur. Anyonik aktif maddelerin hidrofil uçları eksi, yani anyon yüklü olduğundan, yüzey gerilimini azaltarak deterjanların işlev görmesini sağlar. 

Diğer yüzey aktif maddeleri gibi, kiri suyun içinde asılı tutarak çökmesini engeller. Böylece kirler, suyla beraber atık olarak atılır ve deterjanla temizlenen ürün tekrardan kirlenmez. Anyonik aktif maddeler, kiri tuttuğundan tüm deterjanlarda kullanılmaktadır. Sıcak suda daha iyi işlev görür. Kullanılan ürünlerde yüzey aktif maddelerinin oranı önemlidir.

Parçalanabilirliği yüksek, temizlikte sorun çıkarmayan deterjanlar için anyonik aktif maddelerin kullanımı önemlidir. Saniter’in yüksek teknolojik aletlerle donatılmış laboratuvarlarında yapılan anyonik aktif madde tayini ile, deterjanlardaki yüzey aktif madde miktarı belirlenebilir. 50 ml’lik numunelerde yapılan analizler, deterjanlarda bulunan anyonik aktif maddenin miktarını ve deterjanın ne derece güçlü olduğunu ortaya koyar. Uluslararası standartların üstünde çalışan firmamız, 3 ila 5 gün içinde numuneleri sonuçlandırarak, analiz raporlarını tarafınıza göndermektedir.