Analiz Süresi: 33 - 35gün
Numune Miktarı: 100 - 150g
Analiz Yöntemi: ISO 11930
Ürün Grubu: Kozmetikler
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Var
Açıklamalar

Kozmetik ürünün belirtilen raf ömrü boyunca mikrobiyal açıdan güvenli olduğunu göstermek için yapılan testlerin başında challenge test gelmektedir.

Challenge Test uluslararası standart olarak ISO 11930 standardına göre gerçekleştirilmektedir.

Koruyucu etkinlik testi için Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027,Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739,Candida albicans ATCC 10231,Aspergillus brasiliensis ATCC 16404  mikroorganizmaları ürünle muamele edilerek test gerçekleştirilir. Test süresi yaklaşık 35 gündür.

Challenge test tek kullanımlık ürünler;alkol oranı %20 ve üzerinde olan ürünler,pH 3 ve altında olan ürünler, pH 10 ve üzerinde olan ürünler,solvent bazlı ürünler,okside edici ürünler,su aktivitesi ≤0,75’den küçük olan ürünler için zorunlu değildir.Bu tip ürünler düşük mikrobiyolojik riske sahip olduklarından challenge test bu ürünlerde gerçekleştirilmeyebilir. Bu tip ürünler dışındaki diğer kozmetik ürünlere challenge test yaptırılmalıdır.