Pirojen Nedir

Pirojen, bakteri, virüs ve materyalin doğrudan ürettiği kimyasal heterojen bileşik demektir. Pirojen maddeler olarak bilinen maddeler uçucu olmamaktadır ancak ısıya dayanıklıdır. Pirojenler suda çözünebilme özelliğine sahiptir. İnce filtrelerden dahi geçebilen pirojenler, kimyasal olarak heterojen grubuna dahildir.

At nalı ve tavşanlar üzerinde yapılan analizler yasaklandıktan sonra farklı teknolojilerle testler güvenli olarak yapılabilmektedir. Gıda analizleri sayesinde hayvan ve insan vücudunda ısı değişimine neden olan kimyasal bileşenler analiz edilerek güvenli gıdaya erişim amaçlanmaktadır. 

Pirojen, kimyasal bileşiklerin heterojen grubunda bulunan ısıya dayanıklı maddelerdir. Uçucu olmayan, filtrelerden geçebilen bileşikler arasındaki pirojen kimyasal heterojenler olarak tanımlanmaktadır. Pirojenite testleriyle tespit edilerek özellikleri belirlenmektedir. Pirojen testleri 4 ayrı metotla çalışılabilmektedir.

Çeşitli tekniklerle yapılan analizler sonucunda deneklerin vücudunda ısı artışı gözlemlenmektedir. Bunu yapabilmek için ise en yakın ve doğru adres Analiz İstek olarak 7/24 çalışmaktadır. Doğru ve kısa süreli sonuç alabilmek için ilk tercih adresi olan firma pek çok konuda toplumsal analizler yapmaktadır.

Bakteri, virüs ve mantarların metabolik analizlerini yaparak gerek gıda gerekse farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Pirojen testleri 1974 yılında yapılmaya başlanmış bulunmaktadır. Yunanca kökenli bir ifade olarak Pyro= ateş- gen başlangıcı olarak ifade edilmektedir. Isıya dayanıklı maddeler olan pirojenlerin uçuculuk özelliği bulunmamaktadır.

Pirojen Testleri Nasıl Yapılır?

Kimyasal bileşikler olan pirojenler kimyasal testlerle analiz edilmektedir. Başlangıç olarak tavşanlar üzerinde yapılan kimyasal deneyler 3’erli gruplar halinde yapılmaktadır. Her gruba farklı maddeler verilerek sonuçlar tabloda gösterilmektedir. Pirojenler, virüsler, bakterilerden kaynaklanabileceği gibi kendisi de heterojen üretebilmektedir.

Kimyasal heterojenler arasında bulunan pirojenler farklı metotlarla test edilebilmektedir. 4 aşamalı olarak yapılabilen testler sonucunda nasıl mücadele edileceği belirlenmektedir. Analiz istek tarafından yapılan gıda analizleri, gıdanın incelenmesiyle kalmamakta ambalajını dahi analiz etmektedir.

Bu nedenle hava ölçümünden gıda, ilaç, su ve antibakteriyel etkinlik analizlerine kadar Analiz İstek yanınıza olmaya devam etmektedir. Ayrıca firma bünyesinde temiz oda analizi, ahşaba dayalı ürün analizleri, su analizleri de yapılabilmektedir. İhtiyaç sahiplerinin gizlilik ve güvenlik anlamında endişe duymadan destek alabilmeleri çok önemsenmektedir.

Pirojen Analizi Nasıl Yapılır?

Pirojen analizleri hayvanlar üzerinde yapılmaktadır. Genellikle tavşanlar üzerinde yapılarak tabloda ısı farkları gösterilmektedir. Ancak Dünya Sağlık örgütü hayvanların deneylerde kullanımını yasaklamış bulunmaktadır. Bu durumda faklı metotlar geliştirilerek bilimsel analizler yapılmaya devam edilmektedir.

2016 yılında alınan karar gereği tavşanlar üzerinde yapılan pirojen testlerinin aşama aşama kaldırılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Pirojen testleri, rFC, LAL, RPT ve MAT olarak ifade edilmektedir. Analizler ekip çalışması ve kimyasalların doğru kullanılmasına bağlı olarak yapılmaktadır.

Amaç insan ve hayvanlardaki vücut ısı değişimlerini kontrol edebilmek nedenlerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Analiz İstek ekibi tarafından her türlü inceleme yapılabilmektedir. Boya analizi, kibrit analizi, cam-seramik analizi gibi dolaylı olarak etkileşim sağlayan her materyal incelenebilmektedir.

Analiz İstek Neler Yapar?

Analiz istek bünyesinde yapılan çalışmalar oldukça geniş kapsamlıdır. Analizler, insan için zararlı olabilecek pirojen oranlarını ölçümleyerek sağlıklı yaşama kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bireysel ve toplumsal olarak kaliteli yaşam sürebilmek Devletler için de çok önemlidir. Analiz İstek bu konuda üst kalite hizmetleriyle öne çıkmaktadır.

Metabolik ajanlar olarak ifade edilebilen pirojenler suda çözünebilmektedir. Ayrıca filtrelerden de geçerek vücuda kolaylıkla girebilmektedir. Uçucu özelliği ise bulunmaması havadan geçemeyeceğini kanıtlamaktadır. İnsan ve hayvanlar doğal olarak sürekli alışveriş halinde bulunmaktadır. Hayvansal gıdalarla insana kolaylıkla geçebilen pirojenler vücut ısısını yükseltmektedir.

Analiz İstek, tüm kimyasal analizleri yaparak sağlıklı yaşam katkısı sunmaktadır. Havadan suya, camdan seramiğe ve kimyasal ajanlara kadar çalışmalar yapmaktadır. İleri teknoloji cihazları alanında en iyi eğitimi alarak sektör tecrübesine sahip ekibiyle çalışmaktadır. Sizde tüm konularda ihtiyaç duyduğunuz analizleri yaptırarak sağlık güvenliği kazanabilirsiniz.

Pirojen Testi Pahalı mıdır?

Pirojen testleri birden fazla aşamada yapılmaktadır. Güvenilir kimya laboratuvarlarında yapılması gereken testler mutlaka uzman tarafından yapılmalıdır. Analiz İstek bu konuda en güvenli adres olarak çalışmaktadır. Profesyonel ekibi, son teknoloji cihazlarıyla mükemmel sonuçlar alabilmektedir.

Pirojen testi intravenöz şeklinde tavşanlara uygulanmaktaydı. Günümüzde ise kimyasal bileşenlerle kolaylıkla yapılabilmektedir. Sadece alanında uzmanlık geliştirebilen ve teknoloji olanaklarını doğru kullananlardan yardım alınması gerekmektedir. Pirojenler, hayvanlar ve insanlarda vücut ısısını yükselterek sağlık riski oluşturmaktadır.

Yunanca kökenli Pyro sözcüğünden gelen pirojen ateş ve gen arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi olarak tanımlanabilmektedir. Pirojen analizi gibi, gluten miktar değeri, küf ve maya analizi, aerobik mezofilik bakteri taramalarınızı güvenle yaptırabilir. Ayrıca tüm gıdaların kimyasal bileşenleri, fizyolojik özellikleri, yem değerlendirmeleri konusunda Analiz desteği alabilirsiniz.

Sizin İçin Buradayız. Bize Yazın...