Koliform bakteri, suda yaşamakta olan ve hızla üreyen bir bakteri çeşididir. İçme sularında bulunması halinde vücuda girerek içerden deformasyona başlamaktadır. Bu nedenle sıklıkla su analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

Her yıl önce koliform ve e-coli analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu bakterilerin sulak ortamlar ve hayvan dışkılarında yoğun görüldüğü bilinmektedir.

Koliform Bakteri Nedir?

Koliform bakteri suda yaşayan ve hızlı çoğalan bir protein türüdür. Gıda hazırlama ve içme suyunun sağlıklı olup olmadığının en belirgin göstergesi olarak bilinmektedir. Gram – negatif ve çubuksu görüntüde olduğu bilinen koliform bakteriler 35-37 derecede gaz ve asit üretmektedir. Bu durum laktoz fermantasyonuna bağlı olarak gelişmektedir.

Yoğun olarak sıcakkanlı hayvan dışkısı, toprakta, bitkiler ve sulak alanlarda bulunduğu gözlemlenmektedir. İçme suyunun sıhhi ölçütü olarak kabul edilen koliform grubu bakteriler analiz sonucunda tespit edilmektedir. Analiz laboratuvarları arasında en güvenli ve doğru sonuç adresi istek analiz olarak kabul edilmektedir.

7/24 erişim sağlanarak hizmet alınabilmektedir. Su ve gıda analizleri bireysel ve toplumsal sağlık güvencesi olarak büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda su-gıda analizleri toplum sağlığının da güvencesi olarak ifade edilebilmektedir.

Koliform Bakterinin Zararları Nelerdir?

Toprakta, sulak alanlarda, hayvan dışkısında bulunan bir bakteri türü olan koliform tek başına zararlı olmayabilmektedir. Ancak çok hızlı kültürlenerek çeşitli virüs ve bakterilerin üremesine neden olması bakımından zararlı hale dönüşmektedir.

Bakterinin zararları ilk aşamada bağırsak hareketleri, mide bulantısı olarak görülmektedir. Bu nedenle su ve gıda analizi yapılması hayati önem taşımaktadır. Laktoz fermantasyonu yaparak gaz ve asit üretimine neden olan koliform, laboratuvarda besiyeri değerlendirmesi sonucunda tespit edilebilmektedir.

Vücutta bakteri olduğunu kusma, mide bulantısı ve bağ dönmesi, işaret eder. Bu gibi durumlarda acilen gıda ve su analizi yapılması gerekmektedir. Alınan sonuca göre de sağlıklı su ve gıdaya erişim olanakları değerlendirilmektedir.

Toplum Sağlığına Bakterilerin Etkisi Nedir?

Koliform bakterinin toplum sağlığına etkisi tartışılmamaktadır. Zira ortak kullanım suları ve gıdalara bağlı olarak bütün toplum etkilenmektedir. Sağlıklı toplum sağlıklı su ve gıda tüketimiyle mümkün olabilmektedir.

Bakteriler, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da benzer durumlara neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen durumlarda bakteriler zehirlenmeye neden olarak kişiyi ölüme dahi taşıyabilmektedir. Ciltte yara, enfeksiyonlar, septisemi, hemolitik ve üremik gelişimler, menenjit ve immünolojik hastalık nedeni olabilmektedir.

Vücut direncini hızla düşüren kusma, ishal ve mide bulantısı sonucunda tedavisi mümkün olamayan gelişmeler görülebilmektedir. Bu da acilen gıda ve su analizlerinin yapılması gerektiğini kanıtlamaktadır.

Koliform Bakteri Çeşitleri

Kendisi doğrudan zararlı olmayabilen koliform bakteriler, kolay kültürlenebildiğinden zararlı proteine dönüşebilmektedir. Gıdalar ve suların sağlığa uygunluğunu belirleyen bakteriler kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

İnsan sağlığı açısından oldukça büyük önem taşıyan analizler, istek analiz laboratuvarında kolaylıkla yapılabilmektedir. Yapılan analizler sonucunda gıda ve suların sağlıklı ve güvenli hale getirilebilmesi için etkin önlemler alınabilmektedir. E-coli bakteri tamamen dışkı kaynaklı olmasına rağmen koliform bakteri toprak, sulak alanlar, hayvan dışkısı ve bitkilerde bulunabilmektedir.

Escherichia coli olarak ifade edilen e-coli’nin diğer koliform bakterilerden farkı 440 de laktoz fermantasyonu yapabilmesidir. Dışkı kirliliğinin tespit edilmesi yapılan analizler sonucunda belirlenebilmektedir.

Koliform bakteri türünün çeşitleri;

  • Enterobacter,
  • Hafnia,
  • Serratia,
  • Citrobacter,
  • Klebsiella,

Yersinia olarak tanımlanabilmektedir. Bakteriler, analiz yapılması gereken örnekten belirli ölçü ve sayıda numune alınarak tespit edilebilmektedir. Kendisi doğrudan zararsız olan bu bakterinin kültürlenmeye bağlı olarak zararlı proteine dönüştüğü bilinmektedir. Bu da gıda ve su analizlerinin önemini kanıtlamaktadır.

Bakterilerin İnsan Sağlığına Etkisi

Genel olarak koliform bakterilerin kendisi zarar vermemektedir. Ancak hızlı kültürlenebilmesi bakımından sıcak ortamlarda özellikle dışkı kaynaklı zararlı proteine dönüşebilmektedir. Bu nedenle yetkili birimler tarafından gıda ürünleri ve suda sıklıkla analizler yapılması gerekmektedir. Bireysel, toplumsal sağlık güvencesinin gıda ve suya bağlı olduğu bilinmektedir.

Kontrolsüz su ve gıdalarla alınan bakteriler çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir. İstek Analiz laboratuvarında güvenle koliform analizi yapılabilmektedir. Alınan su numuneleri belirli ısı ortamında filtre sistemiyle yapılmaktadır. Analiz laboratuvarında su numunesi membran filtreden geçirilerek 440 +0,50 besiyerinde 21+-3saat boyunca inkübasyonda tutulmaktadır.

Belirlenen süre sonucunda tespit edilen E- coli ve Koliform bakteri kolonileri tespit edilmektedir. Koliform bakteri tayini yapılabilecek besiyeri Lauryl Sulfate Tryptose, LTS Mercek özelliğiyle 1.10266 Broth tercih edilmektedir. Her türlü gıda ve su analizi gereksinimi duyulduğunda en yakın ve doğru adres istek analiz olarak tercih edilmektedir.

Koliform Bakteri Zararlı mı?

Tüm bakterilerde olduğu gibi koliform bakteriler de zararlı olmayabilmektedir. Ancak çok hızlı kültürlenebilen protein türü olması bakımından zararlı hale gelmektedir. Ancak koliform bakterinin zararlı olup olmadığı yapılacak analiz sonucunda belirlenebilmektedir.

Çubuksu yapıda gram negatif olarak tanımlanan koliform bakteri 350 ile 370 Ortamda laktoz fermantasyonu yaparak gaz ve asit üretmektedir. Bu da zararlı proteinlerin artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle gıda ve su analizlerinin sıklıkla yapılması toplumsal sağlığın güvencesi olarak ifade edilebilmektedir.

Kültürlenme sonucunda ortaya çıkabilen virüsler, protozoalar, parazitler fekal(dışkı) proteinler arasında bulunmaktadır. Bağırsaklarda laktoz fermantasyonuna neden olan koliform bakteriler mide bulantısı ve kusma ile ortaya çıkabilmektedir.

Su ve gıda tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta analizlerdir. Gereken aralıklarla yapılacak analizler sayesinde sağlıklı gıda ürünleri ve duya kavuşabilmek mümkün olabilmektedir.

Bakteri Analiz Fiyatları

Gıda, su, kozmetik ve medikal ürün değerlendirmeleri istek analiz laboratuvarında yapılmaktadır. Profesyonel ekip ve ileri teknoloji sistemleriyle çalışan laboratuvarda analiz sonuçları son derece titizlikle değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Analiz fiyatları en düşük seviyede tutularak en güvenli sonuç alınmaktadır. Laboratuvar tetkiklerinden beklenen sonucun alınabilmesi için güvenilir kuruluşlardan hizmet alınması gerekmektedir. Bu konuda istek analiz güvenle tavsiye edilmektedir.

İleri teknoloji sistemleri, alanında uzun yıllardan bu güne sektör tecrübesi sahibi ekibiyle özenle çalışmaktadır. Yapılan gıda ve su analiz sonuçlarına göre alınacak önlemler belirlenerek sağlıklı gıda ve suya erişim sağlanabilmektedir. Toplumsal sağlık koşullarının iyileştirilmesi yapılacak analizin doğru sonucuna bağlıdır.

İstek analiz laboratuvarı ekibinden alınan rapor değerlendirmeleri yetkililerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle firma, Türkiye’nin ilk TURKAK akredite Laboratuvarı unvanına sahip olarak çalışmaktadır.

Koliform Analizi Nasıl Yapılır?

Koliform bakteri 48 saatte gaz ve asit üreterek çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.

Spor oluşturmadığı bilinen gram negatif bakteri fakültatif anarob çubuk şeklinde görülmektedir. Analiz öncesinde numune şişesinin 1800 de en az 1 saat Sterlize edilmesi gerekmektedir. Daha sonra numune alınarak besiyerinde analizi yapılması gerekmektedir.

'TURKAK' açılımı Türk Akreditasyon Kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Analiz laboratuvarları çalışmalarını değerlendirerek kuruluşların akreditasyonunu sağlamakta ve toplum sağlığını iyileştirmeye özen göstermektedir.

İstek Analiz

İstek Analiz laboratuvarı, Türkiye’nin ilk Akredite laboratuvarı olarak bilinmektedir. TURKAK destekli özel gıda analiz laboratuvarı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İstek Analiz, tarafsız, profesyonel disiplin ve gizlilik ilkesine uygun olarak çalışmaktadır.

Sağlık için geliştirilen TS EN ISO- IEC 17025 ve TS EN ISO-IEC 17020 kalite sistemleri kapsamında gelişerek çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve toplumsal sağlığın iyileştirilmesine yönelik titizlikle çaba göstermektedir. Yapılan analizleri maksimum seviyede doğru sonuçlar vererek başarılara imza vermektedir.

Aynı zamanda analiz değerlendirmeleri profesyonel uzmanlar tarafından yapılmaktadır. İstek analiz laboratuvarı, su, gıda, kozmetik ve medikal alanlarda akredite laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Güvenilir su ve gıdaya erişimin düzenli olarak yapılması gereken analizlere bağlı olduğu bilinmektedir.