Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 50 ml
Analiz Yöntemi: Aşağıda bilgiler yer alıyor
Ürün Grubu: Açıklamalar kısmında mevcut
Akreditasyon/Standart Bilgisi: (*) olanlarda akreditasyon mevcut
Fiyatı: 100 ₺
Adet:
Açıklamalar
Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları
İnek Sütü-Çiğ *TS 1018
Süt TS ISO 2446