Analiz Süresi: 3 - 5 Gün
Numune Miktarı: 10-50g
Analiz Yöntemi: ISO 6888-1
Ürün Grubu: Tüm Gıdalar
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Var
Açıklamalar

Son dönemde gıda kodeksinde yapılan bir takım değişikliklerden sonra, Staphylococcus aureus bakterisinin yerini koagülaz stafilokoklar almaya başlamıştır. Stafilokoklar, Micrococcaceae familyasına ait olarak bilinir. 

S aureus gram pozitif, sporsuz ve hareketsiz, katalaz pozitif, yuvarlak, koagulaz pozitif bir bakteri çeşididir. Mikroskopla bakıldığında üzüm salkımına benzeyen ve karakterize olan bu bakteri, ikişerli veya daha fazla şekilde kalacak şekilde, düzensiz bir kümelenme haline gözükürler.

Stafilokoklar, bir anlamda fırsattan istifade eden patojenler olarak öne çıkar. Genel olarak ağız-burun, el ayak deri kısmında, deri ve mukozasında, saç, bıyık ve kıl diplerine, kulak yoluna yerleşirler. Normal olarak immünolojik bir dirence sahip kişilerde, herhangi bir hastalık oluşumuna neden olmazlar. Ancak vücutta direncin düştüğü, bakteri sayısında artışın meydana geldiği, ya da enterotoksin gibi durumların oluşması, ciddi sorunlara yol açar.

Eski dönemlerde stafilokokkal'dan kaynaklanan her gıda zehirlenmesinden S. Aureus bakterisi sorumlu tutulurken, günümüz teknolojisinde yapılan tüm analizler, durumun çok farklı olduğunu ispat eder niteliktedir. S. Aureus genelde bakteriyel enfeksiyona sebep olurken, enterotoksinleri ile birlikte olduğundan gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır. Yapılan tüm araştırmalar, koagulaz pozitif bir özellik göstermekte olan üç stafilokok türünün de mevcut bulunduğunu ifade etmiştir. Bu türler ise;

  • S. Delphini
  • S. intermedius
  • S. Hyicus olarak ifade edilir.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, bazı koagülaz negatif stafilokok türlerinin de aslında enterotoksin meydana getirebildiğini, bununla birlikte oluşan tüm koagulaz pozitif türlerin enterotoksin oluşturmaya meyilli olmadıklarını göstermiştir.

Ortaya çıkan bu yenilikler sonucunda, gıdalarda stafilokokların araştırılması S.aureus bakterisi ile sınırlı olmayarak, ‘’koagulaz pozitif stafilokoklar’’ genelleme tespiti yeni oluşturulan kodekste  yer almıştır. Bu durumda günümüze kadar yapılmış tüm analizlerde, herhangi bir değişiklik olmamıştır. S. Aureus olarak bilinen koloniler, zaten koagülaz stafilokoklardandır.

1. aureus genel olarak insanlarda yara gibi iltihaplanmalara, septisemi, menenjit, deri enfeksiyonu ve endokardit gibi hastalıklara neden olduğu gibi, en sık olarak gıda zehirlenmelerine yol açmaktadır. Stafilokokal ise enterotoksinler de ortaya çıkan toksik şok sendromu, haşlanmış deri sendromu ve besin zehirlenmesi gibi bir takım ciddi rahatsızlıkların oluşumunda büyük rol oynarlar.

2. aureus, ilk etapta ısıl işlem gibi mikroorganizmaların yok olmasına yönelik yapılan tüm uygulamalara büyük oranda duyarlılık göstermektedir. Bu nedenle gıda üretiminde kullanılan ekipmanlarda ve gıdalarda stafilokok tespit edildiğinde, düşük sanitasyonun bir göstergesi olduğunu kabul etmekte fayda vardır.

Koagulaz pozitif stafilokokarın analizi sırasında kullanılan besiyer türlerinde, genel anlamda diğer mikrokoklarda da gelişme görülür. Baird Parker Agar, bu analiz için sıklıkla tercih edilmektedir. Bu besiyerinde, S. Aureus bakterisini diğer mikrokoklardan ayıran pek çok özelliği bulunmaktadır. 

1. Aureus’a ait koloniler, Baird Parker Agar’da 1,5-2,5 mm çapında, siyah ve yuvarlak olmak üzere düzgün kenarlı konveks koloniler şekilde gelişirler. Buna benzer ancak boyut olarak daha küçük koloniler meydana getiren diğer mikrokoklardan ayıran özelliği ise kolonilerin etrafında oluşan berrak bir zondur. Diğer hiçbir mikrokokun çevresinde zon oluşması yaşanmaz.

Koagülaz Pozitif Stafilokoklar İçin En doğru Adres Analiz İstek

Koagülaz pozitif stafilokokların analiz edilmesi için, numune uygun şartlar dâhilinde alınarak laboratuvara getirilir. Alınan gıda numunesi tartılarak içerisine dilüsyon isminde bir sıvı eklenir ve homojenize edilir. Ardından Baird Parker Agara uygun miktarda ekim yapılır ve gereken ölçüde dilüsyon dahil edilir. Ekimi gerçekleştirilen petriler, 35+1 C sıcaklığa sahip, 48 saat sürecek bir inkubasyona bırakılırlar. İnkübasyon sonunda petri ortamında meydana gelen konveks, dar ve çevre kısmında berrak bir zon bulunan, pürüzsüz, yuvarlak, 1,5-2,5 mm çapa sahip, gri-siyah parlak koloniler, koagulaz pozitif stafilokok koloniler olarak karşınıza çıkar.

İhtiyacınız olan tüm gıda, kozmetik ya da medikal ürünlere gerekli analizi yapmak için Analiz İstek yanınızda. Firmamız sadece analiz yapmakla kalmaz, analiz sonuçlarını kısa zaman zarfında sizlere teslim eder. Bununla birlikte analiz yorumlaması ve ortaya çıkan herhangi bir probleme akılcı çözümler getirerek işinizi kolaylaştıran Analiz İstek, sektörde uzun yılların verdiği deneyimle rakiplerini geride bırakmıştır.

Uzman ekibi ve kaliteli hizmet anlayışı sayesinde, gereken tüm analizlerinizi üst düzey kalite standartlarında gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Analiz İstek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarken, ileri düzey teknolojik imkânlarda doğru sonucu ortaya koyar.