Gıda ve yem analizi, gıdaların ve yemlerin mevzuata ve tüketici taleplerine uygun olarak güvenliğini, kalitesini ve izlenebilirliğini garanti altına almak amacıyla sürekli olarak daha verimli, hassas ve uygun maliyetli analitik metodolojilerin geliştirilmesini talep etmektedir. Analiz İstek olarak geniş gıda ve yem analiz yöntemleriyle sektörün talep ve ihtiyaçlarını uzman ekibimiz ve donanımlı laboratuvarımızla karşılıyoruz.

Gıda Analiz Laboratuvarı

Analiz İstek’in gıda analiz laboratuvarında gıda analizi yoluyla gıdanın çeşitli yönleri tanımlanır. Kimyasal bileşimlerinden insan vücudu ile etkileşimine ve hatta ambalajına kadar çok yönlü bir analiz yelpazesinden söz edilebilir. Aşağıda, analiz türlerine ait genel bir listeleme yer almaktadır:

  • Kimyasal bileşim
  • Organizmada eylem
  • Gıda ve kalori değeri
  • Fiziki özellikleri
  • Kimyasal özellikleri
  • Fizyolojik özellikler
  • Olası katkı maddeleri ve kirleticiler

Gıda analizi, gıdaların ve bileşenlerinin özelliklerini karakterize etmek için analitik prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve incelenmesi ile ilgilenen disiplindir. Bu analitik prosedürler, gıdaların içeriğindeki bileşimleri, yapıları, fizikokimyasal özellikleri ve duyusal nitelikleri dahil olmak üzere çok çeşitli farklı özellikleri hakkında bilgi sağlar. Elde edilen bu bilgiler, gıdaların özelliklerini belirleyen faktörleri rasyonel olarak anlamamıza ek olarak; sürekli olarak güvenli, besleyici ve arzu edilen gıdaları ekonomik olarak üretme yeteneğimiz ve tüketicilerin diyetleri hakkında bilinçli seçimler yapmaları için kritik öneme sahiptir. 

Gıdalar, gıda maddelerinin üreticileri, bileşen tedarikçileri, analitik hizmet laboratuvarları, devlet laboratuvarları ve üniversite araştırma laboratuvarları, vb. kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere gıda endüstrisinin tüm ana sektörlerinde çalışan bilim adamları tarafından analiz edilir. Analiz İstek; deneyimli bilim ekibi ve tam donanımlı yüksek teknolojili gıda kontrol laboratuvarlarıyla, sektör içerisinde yer alan kişi veya kurumlara gıda analiz hizmeti vermektedir.  

Yem Analiz Laboratuvarı

Hayvan yemi, insan tüketimi için üretilen gıdaların katalizörü konumunda olduğundan, besin kompozisyonunun dengeli olması çok önemlidir. Bu da yemlerin, tam teşekküllü yem analiz laboratuvarında incelenmesiyle mümkün olabilir. 

Yemlerin kalitesinin incelenmesi ve hayvanın içinde bulunduğu üretim aşaması için yeterli olup olmadığının tespit edilmesi esastır. Bu şekilde hayvan beslenmesinde verimli bir gelişim sağlanabilecektir.  

Otla beslenenlerden tahılla beslenenlere kadar diyet hayvanlarının tükettikleri besinler değişkenlik gösterir. Dünya çapında yem tahıllarının en önemli kaynak olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle hayvan yem analizi ve test edilmesi, üretim döngüsünde gerekli bir adımdır.

Kuru Madde: Numunenin etüvde kurutulması ve nem miktarının tespit edilmesi ile laboratuvarda belirlenir. Kuru yemler genel olarak %10 ila %15 nem, %85 ila %90 kuru madde seviyeleri içerir. Buna karşın silajlar, %20 ila %70 kuru madde içerebilir. Bu da kuru madde seviyesi analizini rasyon formülasyonu açısından önemli kılar. Kuru madde seviyesinin, özellikle değerler %30 civarına düştüğünde, fermantasyon özellikleri üzerinde ciddi etkileri olabilir. Katkı maddelerinin kuru madde içeriği de değişken olabilmektedir. Yem analizi ile doğrulanmalıdır. 

Ham Protein: Protein pahalı bir kaynak olduğundan ve büyük farklılıkları olduğundan, hayvan performansı için çok önemli bir değerdir. Bu besin için rutin laboratuvar protein analizi gerçekleştirilmektedir. Ham protein değerlerine “ham” denir, çünkü bunlar nitrojenin sabit bir protein oranını oluşturduğu varsayılarak hesaplanmaktadır. 

ADF (Asit Deterjan Lifi): Yemin veya yem katkı maddelerinin bir asit banyosunda kaynatılması ve ardından tortunun tartılmasıyla belirlenir. ADF, bir yem maddesinin selüloz ve lignin içeriğini yansıtır. Yemin enerji değerini, kaba yemler olup olmadığını ve bir diyetin normal fonksiyonunu sürdürme kabiliyetini belirlemek için kullanılabilir. Yüksek ADF seviyesi, genel olarak aşırı olgun bir mahsulü gösteren olumsuz bir kalite parametresi olarak kabul görür. 

NDF (Nötr Deterjan Lifi): Yem numunesinin nötr bir çözelti içerisinde kaynatılması ve kalıntı ölçümünün yapılmasıyla tayin edilir. NDF, selüloz, lignin ve hemiselüloz içerir ve bu kapsamda tüm lif bileşenlerini temsil eder. Kullanışlı bir rasyon dengeleme parametresi olarak önem popülerlik kazanmaktadır.