Analiz Süresi: 5 - 7 Gün
Numune Miktarı: -
Analiz Yöntemi: ISO 14698-1 ISO 14698-2
Ürün Grubu: Temiz Oda
Akreditasyon/Standart Bilgisi: Yok
Açıklamalar

Temiz Oda Ekipman Hijyeni (swab/bir nokta)
-Aerobik mezofilik bakteri
-Küf-Maya

Ekipman kaynaklı olası mikrobiyal kontaminasyonların önlenmesi adına, riskli görülen noktalardan numune alınarak gerçekleştirilen testlerdir. 

Saniter, temiz odadan numune alma ve  hava biyokontaminasyonu, personel-ekipman biyokontaminasyonu analizlerini gerçekleştirerek temiz odalarda hijyen-sanitasyon gözetimi konusunda TS EN  ISO 17020 TÜRKAK’tan akredite olarak hizmet vermektedir.